Praktische informatie

Wachttijd
Als u mij mailt kan ik u laten weten of, en zo ja wanneer ik plek heb in mijn praktijk.

Verwijzing
Om de therapie vergoed te kunnen krijgen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Daar moet in ieder geval op staan:
• Uw naam, geboortedatum, adres, BSN, en verzekeringsgegevens.
• Verwijzing naar de Specialistische GGZ.
• Verwijzing in verband met (het vermoeden van) een DSM-stoornis.

Vergoeding/betaling
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars (https://contractvrijepsycholoog.nl/). De psychotherapie wordt in sommige gevallen deels (meestal tussen de 60 en 80 procent) en in andere gevallen volledig vergoed door uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw verzekeraar/polis.

Vergoeding door de zorgverzekeraar betekent ook dat ik verplicht ben een DSM-diagnose (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) te stellen.

Hou bij vergoede zorg ook rekening met het wettelijke Eigen Risico.

U kunt er ook voor kiezen de sessies zelf te betalen, dan reken ik 100 euro per sessie van 45 minuten. Een verwijzing is dan niet nodig, net zomin als het stellen van een DSM-diagnose.

Ik stuur u periodiek een factuur, die u aan mij voldoet. In het geval van vergoede zorg kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar, die een deel of het volledige bedrag aan u terugbetaalt.

Leeftijdscategorieën en setting
Ik behandel in mijn praktijk (jong)volwassenen (18+) in individuele trajecten.

Gemiste afspraken
Als u niet op een afspraak verschijnt, of als u zich binnen 24 uur van tevoren afmeldt, kan ik een no-show-tarief van 50 euro bij u in rekening brengen, aangezien de tijd dan niet declarabel is bij de zorgverzekeraar, en voor mij lastiger/niet te gebruiken voor een andere afspraak. Wel hanteer ik enige soepelheid al naargelang de reden van afmelding.

Privacy
Psychotherapeuten hebben een beroepsgeheim; alles wat tussen ons besproken wordt is strikt vertrouwelijk. Wel zal ik in inter- of supervisie, geanonimiseerd, behandelingen bespreken met collega’s. Ook is het gebruikelijk dat ik uw verwijzer aan het begin en aan het einde van de behandeling schriftelijk kort informeer, tenzij u aangeeft dat niet te willen.

ROM
Vanuit de zorgverzekeringswet is het verplicht om periodiek de voortgang van de behandeling te meten aan de hand van vragenlijsten: Routine Outcome Measuring (ROM). In dit kader zal ik u eens in de zoveel tijd vragen online één of enkele korte vragenlijsten in te vullen.

Klachten
Als u een klacht heeft over mij of over de behandeling zou ik het fijn vinden als u dat met mij bespreekt, maar mocht u dat niet willen, of mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie: www.psychotherapie.nl.

Kwaliteitsstatuut
Ik beschik over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat desgewenst is in te zien.

Aarzel niet mij te mailen als u vragen heeft over bovenstaande.