Om de therapie vergoed te kunnen krijgen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Daar moet in ieder geval op staan:

  • Uw naam, geboortedatum, adres, BSN, en verzekeringsgegevens.
  • Verwijzing naar de Specialistische GGZ.
  • Verwijzing in verband met (het vermoeden van) een DSM-stoornis.