Als u een klacht heeft over mij of over de behandeling zou ik het fijn vinden als u dat met mij bespreekt, maar mocht u dat niet willen, of mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie: www.psychotherapie.nl.