Psychotherapeuten hebben een beroepsgeheim; alles wat tussen ons besproken wordt is strikt vertrouwelijk. Wel zal ik in inter- of supervisie, geanonimiseerd, behandelingen bespreken met collega’s. Ook is het gebruikelijk dat ik uw verwijzer periodiek een bericht stuur over de behandeling, tenzij u aangeeft dat niet te willen.